na stránke sa pracuje

  • Skúsenosti so získavaním dotácií od roku 2003
  • Projekty pre verejný aj súkromný sektor
  • Strategické plánovanie
  • Spracovanie podnikateľských zámerov